... امروز: شنبه - 25 فروردین - 1403
محمود زمانی

لیگ برتر تیراندازی با کمان

لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته کامپوند و ریکرو در ۲ بخش زنان و مردان، روز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

محمود زمانی
22 بهمن 1400 - 2 سال پیش