... امروز: سه‌شنبه - 08 خرداد - 1403
اجتماعی 26 بهمن 1401 - 1 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
کپی شد!
0

اطلاعیه شماره یک آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

اطلاعیه شماره یک آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز استخدامی پیمانی شماره 6990/209/د مورخ 03/08/1401 مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی و حسب مورد مصاحبه استخدامی به صورت پیمانی استخدام نماید.

بخش اول: تعاریف

مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

 1. موسسه: به دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطلاق میشود که با توجه به اهداف و برنامه های آتی خود نسبت به رفع نیازهای نیروی انسانی مراکز بهداشتی مراکز درمانی و بیمارستانها و سایر واحدهای تابعه اقدام به استخدام می نمایند (مطابق جدول فهرست شغل محلها)
 2. دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها مؤسسات دولتی مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، (کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
 3. آیین نامه اداری استخدامی: منظور آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی مصوب هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور می‌باشد که به استناد ماده یک قانون احکام دائمی توسعه کشور تدوین گردیده است.
 4. داوطلب قراردادی کار معین: به شخصی اطلاق میشود که به صورت قانونی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد انجام کار معین (موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور) اشتغال داشته باشد.
 5. داوطلب قراردادی پزشک خانواده: فردی که بر اساس مفاد تبصره ۶ ماده ۳۱ آیین نامه و از طریق قرارداد طرح پزشک خانواده در حال انجام وظیفه در مراکز بهداشت تابعه دانشگاه می باشد.
 6. داوطلب قرارداد مشاغل کارگری: به شخصی اطلاق میشود که به صورت قانونی در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد مشاغل کارگری (موضوع ماده ۳۲ آیین نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.
 7. داوطلب شرکتی: به شخصی اطلاق میشود که به صورت قانونی از طریق یکی از شرکت های تامین نیرو طرف قرارداد دانشگاه های علوم پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خرید خدمت از بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده ۲۲ آیین نامه مذکور) اشتغال داشته باشد.
 8. داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند:

الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل:

 

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

 

ب) ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد شامل:

 

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

 

تذكر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

۱ معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲ معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.

۹.  داوطلب معلول: به معلولی اطلاق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳ درصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق معلولان می باشد.

۱۰. داوطلب آزاد: به شخصی اطلاق می شود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین نباشد.

بخش دوم: شرایط عمومی و اختصاصی استخدام

1 .  شرایط عمومی داوطلبان

۱-۱ داشتن تابعیت ایران

۱-۲ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱-۳ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱-۴ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان (تا آخرين روز ثبت نام)

تبصره: دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی کرده باشند، می توانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداکثر تا یکسال پس از برگزاری آزمون موظف به ارائه گواهی پایان خدمت خود می باشند در صورت عدم ارائه گواهی مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی استخدام و به کارگیری آنها کان لم یکن تلقی می شود.

۱-۵ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند (به تشخیص شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی دانشگاه)

۱-۶ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۱-۷ نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۱-۸، عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذی صلاح

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی :

افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

1. افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی

2.  انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت

<div id="div_eRasanehTrustseal_86646"></div> <script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86646, false);</script>

3. افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح از خدمات دولتی منع شده باشند

۴- افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند.

۵- دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.

نکته: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر مرتبط یا غیر مرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.

 

2- شرایط اختصاصی استخدام:

الف) شرایط سنی داوطلبان

برای شغل بهیاری داشتن حداقل 18 سال سن (متولدین قبل 01/12/1383) و برای سایر مشاغل داشتن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۴۰ سال تمام ( متولد شدگان از 01/12/1381 تا 01/12/1361) برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد و داشتن حداکثر ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر متولد شدگان از 01/12/1356 به بعد) تا اولین روز ثبت نام

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

۱- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا،  فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند

۲ – سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل می باشند، در غیر این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.

 • پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
 • داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

3- سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال

4- سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از قرارداد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) حداکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول).

5- سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت به خدمت اشتغال دارند حداکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)

6- سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قرارداد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و در زمان ثبت نام با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)

نکته: در صورتیکه افراد در یکی از حالات شرکتی یا قراردادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به حالت اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند (اشتغال بصورت مستمر) می توانند حداکثر از ۱۵ سال ارفاق سن بهرمند گردند.

7- داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

8- به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 19/08/1400 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.(مشروط به آنکه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای 5/2 نباشد)

نکته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.

ب) ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

1-  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح «اجباری» می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره ۱-  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشند میتوانند در این آزمون شرکت نمایند بدیهی است در صورت قبولی صدور ابلاغ استخدامی وحکم حقوقی بصورت پیمانی حین طرح امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲- در خصوص داوطلبانی که نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است نیازی به ارائه گواهی «پایان طرح» نیست و گواهی «اشتغال به طرح» برای اینگونه افراد کفایت می نماید

نكته: داوطلبان متعهد خدمت دانشگاه (تعهد خاص، قانون برقراري عدالت آموزشي و پزشكان متخصص مشمولین تعهدات « ضریب k» و… ) مجاز به شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه یا منطقه مورد تعهد می باشند، لازم به ذکر است در صورت پذیرش نهایی، تعیین محل خدمت این داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود.

تبصره 3- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح «اختیاری» که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند در صورت قبولی ملزم به ارائه گواهی موافقت با انصراف از طرح در صورت پذیرش نهایی از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسی مدارک می باشند.

پ( شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش مشاغل مربوط به حیطه فوریتهای پزشکی

در خصوص مشاغل فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی علاوه بر شرایط فوق الذکر داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی با تایید طب کار مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز الزامی می باشد.

در خصوص مشاغل مذکور  علاوه بر شرایط مندرج در بندهای قبلی برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی می باشد

1- دارای قد ۱۶۵ سانتی متر و بالاتر

-2 دارای شاخص توده بدنی (Body Mass Index) BMI کمتر از ۳۰ و بیشتر از ۱۹

تبصره: افرادی که “BMI” آنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام تست بیو الکتریک امپدانس معرفی میشوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها براساس نتایج تست مربوطه صورت میگیرد .

تذکر: اندازه گیری “قد” و “BMI” در زمان بررسی مدارک انجام خواهد گرفت و در صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز ننماید از سایر مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.

3- دارا بودن گواهینامه رانندگی با آمبولانس ) ب۲ یا پایه دوم(

تبصره: داوطلبان دارای گواهینامه (ب۱) در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه (ب۲) یا پایه دوم را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد كان لم يكن خواهد شد. (لازم به ذکر است افراد زیر ۲۴ سال چنانچه فاقد گواهینامه مربوطه باشند، در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر اخذ گواهینامه ب ۲ تا پایان ۲۴ سالگی ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهینامه در زمان مقرر قبولی آنها كان لم يكن خواهد شد)

4- داشتن آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح (بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد).

نكته: ساير شرايط اختصاصي مشاغل مختلف بنا به ضرورت در جداول رشته هاي شغلي هر دانشگاه درج گرديده است.

بخش سوم: مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.

کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک (۱) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب دو (۲) برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد ضمنا به ازای هر سه پاسخ، غلط یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

الف) مواد آزمون عمومی:

– فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه  ICDL)

– ریاضی و آمار مقدماتی

– زبان و ادبیات فارسی

– معارف اسلامی*

-زبان انگلیسی – عمومی

– اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

– هوش و توانمندی های ذهنی

* اقلیتهای اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی که حیطه عمومی نامیده میشود این درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سؤالات معارف اسلامی پاسخ دهد این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.

ب) مواد آزمون تخصصی:

سوال های حیطه های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارتهای تخصصی متناسب با رشته های شغلی، بر اساس مواد آزمون مندرج در همین دفترچه مشخص شده است.

 

بخش چهارم: امتیازات و سهمیه های قانونی

استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود:

الف) سهمیه ایثارگران:

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شرکت در آزمون استخدامی این دانشگاه، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه های ۲۵ درصد و ۵ درصد بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت در شغل محل های دارای مصاحبه جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و یک برابر ظرفیت در شغل محل های بدون مصاحبه با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت می پذیرد.

1-  در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیرد.

2- با هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه آزمون استخدامی مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمایند.

3- ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید بنیاد مذکور مجاز به انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمی باشند.

4-  مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. بنابراین مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب نمایند.

5-  جانبازان، آزادگان فرزندان شهدا فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف می باشند.

6- کسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی برای مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (۲۵ درصد) الزامی نمی باشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.

7- آن دسته از فرزندان، شاهد جانبازان از کار افتاده کلی آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته می شوند می توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.

8-  سهمیه مربوط به ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۵ درصد در دفترچه آزمون استخدامی مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر مشمول این سهمیه برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۵ درصد را انتخاب نمایند بدیهی است چنانچه در زمان بررسی مدارک سهمیه مورد اشاره تایید نگردد، داوطلب مذکور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهد شد.

9- کسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی برای مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (پنج درصد) الزامی نمی باشد.

در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است.

ب) سهمیه معلولین:

جذب معلولین با ارائه معرفی نامه از اداره کل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی ۳ درصد قانون جامع حمایت از معلولان صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی ، کسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی موسسات و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت می پذیرد:

۱-  سهمیه مربوط به معلولین مشمول سهمیه استخدامی ۳ درصد در دفترچه آزمون استخدامی مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان معلول مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه مذکور را انتخاب نمایند. بدیهی است چنانچه در زمان بررسی مدارک سهمیه مورد اشاره تایید نگردد، داوطلب مذکور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهد شد. بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت.

2- معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام می شوند را داشته باشند.

3-  بر اساس ماده (۵) آیین نامه شماره ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ 22/04/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنها نباشد، بلامانع می باشد. بر این اساس لازم است در جلسات طب کار و کمیسیون پزشکی مربوطه نماینده سازمان بهزیستی شهرستان حاضر باشد.

پ) سایر سهمیه ها:

کلیه سهمیه استخدامی دانشگاه پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب) به سایر داوطلبان آزاد در صورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، بشرح ذیل اختصاص خواهد یافت:

1-با توجه به بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ 27/09/99 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 16/06/99 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

الف – شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی براساس فرم (پیوست ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد.

ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن ملاک عمل قرار گیرد.

د- در صورت وجود ابهام در خصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.

و – تقسیمات کشوری (اعم از شهر بخش یا روستای ذکر شده در شناسنامه داوطلب) در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

۲- به نمره مکتسبه کارکنان قرارداد کار معین کارگری شرکتی و متعهدین که در راستای وظایف و ماموریتهای محوله مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کروناکووید(۱۹) از تاریخ 1/12/98 در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انستیتو پاستور و فوریتهای پزشکی خدمت نموده اند صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی، به ازاء هر ماه سابقه خدمت دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.  ( به ازاء هر ماه، 2 امتیاز ، 15 روز یک امتیاز و کمتر از 15 روز امتیازی تعلق نمی گیرد )

تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطلاعات ثبت نامی:

با توجه به اینکه اعلام نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارک) بر اساس اطلاعات ثبت نامی (خوداظهاری) داوطلبان و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک هرگونه تغییر در اطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد، کل فرایند اعلام نتیجه را با اختلال مواجه می سازد، لذا لازمست ورود اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام (به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد) با دقت و صداقت صورت گیرد چراکه با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی اصلاح اطلاعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت لازم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد به جز شغل محل انتخابی در زمان پرینت کارت ورود به جلسه خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات لازم در زمان بررسی مدارک امتیازات و سهمیه های انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گردید.

 

 

بخش پنجم: مراحل ثبت نام

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه  مورخ 01/12/1401  لغایت روز یکشنبه مورخ07/12/1401  انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت‌نام به هيچ‌وجه قابل تمديد نخواهد بود.

داوطلب متقاضی استخدام در آزمون استخدامی باید در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. داوطلبین محترم قبل از هر گونه اقدام بر روی سامانه شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند .

الف) تهیه فایل عکس اسکن شده:

داوطلب باید یک قطعه عکس پرستلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:

عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) فقط باید با فرمت JPG باشد. حجم عكس اسكن شده باید از 100 کیلوبایت کمتر باشد.  تصویر داوطلب باید ،واضح مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده .باشد. حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذکر(۱): اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی شناسنامه و …) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات، فوق اقدام به اسکن نمایند.

تذکر (۲): عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تذکر (۳): با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است. تاکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 

 

ب) پرداخت وجه:

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه  مورخ 01/12/1401  لغایت روز یکشنبه مورخ07/12/1401  انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت‌نام به هيچ‌وجه قابل تمديد نخواهد بود.

متقاضیان واجد شرایط باید به سایتEst.zaums.ac.ir  مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 1/500/000  هزار ریال به صورت الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

موکداً تاکید میگردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند، متقاضیان شرکت در امتحان مشترک فراگیر باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

پ) ویراش اطلاعات :

در زمانی که سامانه در جهت وایریش اطلاعات داوطلبان باز می باشد ، داوطلبان می توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود اقدام به وایریش اطلاعات ثبت شده نمایند .

 

د) زمان برگزاری آزمون:

کارت شرکت در امتحان مذکور در روزهای دوشنبه 15/12/1401 و سه شنبه 16/12/1401 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت Est.zaums.ac.ir  قرار خواهد گرفت آزمون مذکور در روز پنج شنبه 18/12/1401 در زاهدان برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش ششم: نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه

اعلام نتیجه تعیین حد نصاب و انتخاب افراد در هر یک از کد شغل محل های آزمون استخدامی دانشگاه به ترتیب زیر صورت می پذیرد:

 • نمره کل ( محاسبه شده بر اساس ضرایب دروس عمومی و اختصاصي) ملاك تعيين حدنصاب خواهد بود.
 • تعیین حدنصاب نمره علمی لازم: شرط لازم (و نه کافی) برای معلولین و داوطلبان آزاد جهت معرفی به دانشگاه به منظور بررسی مدارک بر مبنای کسب حداقل ۵۰ درصد میانگین امتیاز (مجموع نمره عمومی و تخصصی آزمون کتبی با اعمال ضرایب مربوطه) سه نفر اول دارای بالاترین امتیاز آزمون کتبی در هر یک از مشاغل دانشگاه می باشد که به روش زیر تعیین می گردد:
حد نصاب= ۵۰ %× میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای بالاترین امتیاز در هر شغل

 

تبصره- کاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در هر رشته شغلی به عهده کارگروه آزمون دانشگاه خواهد بود.

 • ارائه کارنامه اولیه به کلیه داوطلبان صرفا جهت اطلاع از وضعیت نمره ها و معرفی یا عدم معرفی به دانشگاه برای بررسی مدارک و تطبیق شرایط با خوداظهاری افراد
 • بررسی مدارک و اعمال سهمیه های قانونی توسط دانشگاه و محاسبه نمره کل نهایی و اعلام فهرست معرفی شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلی از طریق وب سایت دانشگاه
 • اعلام نتیجه اولیه با توجه به ظرفیت پذیرش در کد شغل محل انتخابی با رعایت موارد ذیل:

الف) دعوت از مشمولین بند 4 همین صفحه جهت بررسی مدارک و مستندات استخدامی در زمان مقرر توسط دانشگاه  به شیوه ذیل:

 1. برای مشاغلی که پذیرش آنها «بدون انجام مصاحبه» است صرفا بر اساس نمره کل نهایی به میزان سه برابر ظرفیت (صرفا جهت بررسی مدارک)
 2. برای رشته های شغلی که شیوه پذیرش آنها با «انجام مصاحبه» است به میزان پنج برابر ظرفیت (صرفا جهت بررسی مدارک)مدارک)

ب) انطباق سوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید (امضا و اثر انگشت)

داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوی دانشگاه

 • اعمال تغییرات و سهمیه های تایید شده (براساس مدارک و مستندات مثبته) توسط دانشگاه و اعلام نتیجه
 • معرفی افراد به تعداد یک و نیم برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره کل نهایی به تفکیک اصلی و ذخیره به هسته گزینش دانشگاه

مصاحبه شغلی:

1-  در مشاغل مربوط به حیطه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی، مددکار بهداشتی درمانی از داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول مصاحبه بعمل خواهد آمد. پذیرش مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مددکاری مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی مددکاری می باشد.

– تبصره : نمره کل نهایی این داوطلبان بر اساس وزن 70 درصد نمره کل به آزمون کتبی و سایر عوامل امتیازی و 30 درصد نمره کل به مصاحبه محاسبه خواهد شد .

2-  از داوطلبان شغل محل های دارای مصاحبه پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کتبی، به میزان پنج برابر ظرفیت هر شغل محل به ترتیب نمره فضلی (پس از اعمال سهمیه های قانونی) برای بررسی مدارک دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت تایید مدارک از سه برابر، ظرفیت برای انجام مصاحبه اقدام خواهد شد.

3- مصاحبه برای مشاغل مربوط به حیطه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی به شرح زیر خواهد بود

الف) رشته شغلی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی

۱- سنجش قد و BMI (شاخص توده بدنی): ارزیابی شرایط فیزیکی افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن در زمان بررسی مدارک

2- سنجش وضعیت آمادگی جسمانی: ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی، مدیریت زمان داوطلبان

تذکرات و توصیه های کلی:

1- داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع رشته و گرایش تحصیلی) ارائه شده توسط آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی مقطع رشته و گرایش تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی (مقطع رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد.

2- در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در آگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند اما در صورتی که هر یک از رشته های تحصیلی بدون ذکر گرایش در آگهی درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه گرایش های آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، می توانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند.

3-  ارائه هر گونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایشهای تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد، از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسی ،مدارک از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در  آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله کان لم یکن تلقی گردیده و هیچگونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

4-  پذیرش مدارک کارشناسی ارشد و دکتری اعلام شده در مشاغل منوط به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (شرط مرتبط بودن مقطع پایین تر) می باشد داوطلبان موظف هستند با مراجعه به آدرس https://mrd.behdasht.gov.ir/icgmdar  قسمت قوانین و مقررات کتاب مهندسی مشاغل، کتاب سال ۱۴۰۰ را مطالعه و از شرایط اختصاصی شغل مورد نظر مطلع شوند.

5-  داوطلبان استخدام می بایست سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند را داشته باشند. در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دانشگاه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان می باشد.

6-  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هر گونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام به سازمان سنجش اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، امتیاز ویژه کرونا، معلولیت و سابقه اشتغال غیر رسمی در دستگاه های اجرایی (برای محاسبه حداکثر سن) و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچ گونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون استخدامی موسسات (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم استخدامی) امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

7-اسامی پذیرفته‌شدگان پس از تأیید از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

8- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، تاریخ شروع به طرح (جهت افرادی که در دوران طرح اجباری می باشند)، تاریخ محاسبه ده سال سکونت و…. آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.

9-استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس نمره کل اولیه خواهد بود اعلام نتیجه اولیه صرفا برای اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضعیت علمی (نمرات مکتسبه) آنان می باشد و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگری از جمله استخدام می باشد

10- داوطلبانی که در زمان های مشخص شده توسط دانشگاه برای برای بررسی مدارک نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است دانشگاه در اینگونه موارد از سایر شرکت کنندگان به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهند نمود.

11-هر گونه اطلاع رسانی در خصوص نحوه زمان و مکان مصاحبه استخدامی در مشاغل اعلام شده متعاقباً از طریق سایت دانشگاه خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت خواهند کرد. بنابراین داوطلبان می بایست به طور مرتب به سایت مراجعه نمایند.

 

دانلود دفترچه آزمون

نویسنده
ofoghesi_stan
مطالب مرتبط
 • نظراتی که حاوی فحش و افترا به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
 • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
 • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به نظرات دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *